Specjaliści

Magdalena Wilk

Lekarz psychiatra

Specjalista psychiatra. Doświadczenie zawodowe zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego, oddziałach ogólnopsychiatrycznych, oddziale leczenia uzależnień, oddziale leczenia zaburzeń nerwicowych oraz zespole leczenia środowiskowego. Ukończyła studia doktoranckie na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Aktualnie pracuje w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w oddziale psychiatrii sądowej.
Przyjmuje w języku polskim i angielskim.

Michał Piotrkowicz

lekarz psychiatra

Specjalista psychiatra i psychoterapeuta w trakcie certyfikacji, doktorant Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Doświadczenie zdobywał w Mazowieckim Specjalistycznym Centrum Zdrowia w Pruszkowie, w oddziałach ogólnopsychiatrycznym i psychogeriatrycznym. Ukończył również 4-letnie studia podyplomowe w Katedrze Psychoterapii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  Aktualnie pracuje jako psychiatra i psychoterapeuta w oddziale dziennym leczenia zaburzeń nerwicowych. Zaangażowany w pracę naukową dotyczącą biologicznych mechanizmów działania psychoterapii. Przyjmuje również w języku angielskim i francuskim.

Karolina Trojanowska-Strzebak

Psycholog, psychoterapeuta

absolwentka Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego. Ukończyła kursy specjalistyczne z zakresu seksuologii organizowane przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz studia podyplomowe z seksuologii klinicznej pod kierownictwem prof. Zbigniewa Lwa-Starowicza. Obecnie realizuje ścieżkę studiów z zakresu antropologii sądowej w praktyce. Przez ponad dziesięć lat pracowała w oddziale dziennym psychiatrycznym, a także poradni seksuologii gdzie była kierownikiem.  Jest zatrudniona w poradni zdrowia psychicznego i współtworzy Instytut Seksuologii i Psychoterapii „Zacisze” gdzie zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych, a także działalością opiniodawczą. Jest biegłym  sądowym z zakresu seksuologii. W swojej pracy za priorytet stawia sobie przestrzeganie zasad etyki zawodowej, podnoszenie swoich kwalifikacji,  podlega stałej superwizji.

W Meritum: w chwili obecnej prowadzi konsultacje psychologiczne i seksuologiczne osób dorosłych.

Renata Pajda

Psycholog, psychoterapeuta, asystent psychodramy

Absolwentka Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Psychologii WSH. Ukończyła Podyplomowe Kwalifikacyjne Studia Pomocy Psychologicznej na Uniwersytecie Śląskim oraz pięcioletni proces kształcenia w obszarze psychoterapii. Obecnie w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej. Zrealizowała również szereg kursów i szkoleń, min. zorientowaną na traumę terapię poznawczo-behawioralną (TF – CBT) w leczeniu zaburzenia stresowego pourazowego (PTSD) w Interdyscyplinarnym Centrum Genetyki Zachowania Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje doświadczenie zawodowe w obszarze pomocy psychologicznej i psychoterapii zdobywała w szpitalach, własnym gabinecie oraz na stażach klinicznych i w ramach wolontariatów. W pracy integruje podejście psychodynamiczne, psychodramę i techniki poznawczo-behawioralne.  Specjalizuje się w interwencjach w trakcie kryzysów życiowych oraz w pracy z pacjentami z zaburzeniami depresyjno-lękowymi oraz zaburzeniami osobowości. Swoją pracę poddaje superwizji.

W Meritum: prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię par, konsultacje psychologiczne.

Karolina Jędrzejko

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła 4-letni kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr. J. Babińskiego w Krakowie (atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego). Doświadczenie zawodowe zdobywała w Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień (udzielając porad psychologicznych, prowadząc sesje psychoterapii oraz zajęcia grupowe na oddziałach dziennych psychiatrycznych) oraz w Zespole Poradnictwa Specjalistycznego (prowadząc psychoterapię indywidualną oraz udzielając konsultacji psychologicznych). Współpracuje również z ośrodkiem dziennego pobytu dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej. Pracuje w nurcie psychodynamicznym- głównie z osobami, które doświadczają kryzysów psychicznych oraz cierpią min. na zaburzenia lękowe, depresję i zaburzenia osobowości.

W Meritum: prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i konsultacje psychologiczne.

Martyna Rzeźniczak

Psycholog, psychoterapeuta

Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Aktualnie realizuje szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym (CBT), akredytowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Jest członkinią wymienionego Towarzystwa. Prowadzi terapię indywidualną osób dorosłych, konsultacje psychologiczne oraz diagnostykę. Pracuje w podejściu poznawczo-behawioralnym, korzystając z technik trzeciej fali CBT, w tym terapii schematów, akceptacji i zaangażowania oraz terapii metapoznawczej. Metody, po które sięga dostosowuje do indywidualnych potrzeb i trudności zgłaszanych przez klientów. Wybiera narzędzia o potwierdzonej naukowo skuteczności. W swojej praktyce kieruje się zasadami etyki zawodowej, rozwija swoje umiejętności m.in. poprzez udział w szkoleniach i konferencjach psychologicznych, poddaje swoją pracę regularnej superwizji.

W Meritum: prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i konsultacje psychologiczne.

Robert Put

Psycholog, psychoterapeuta

absolwent psychologii stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim – specjalizacja: Psychologia zaburzeń zachowania i pomoc psychologiczna. Obecnie w trakcie całościowego kursu terapii systemowo – psychodynamicznej. Członek Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywał min. w Klinice Psychiatrii Dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim, Szpitalu Klinicznym im. dr. J. Babińskiego, Instytucie Seksuologii i Psychoterapii „Zacisze” w Krakowie, Centrum Zdrowia Psychicznego i Terapii Uzależnień. Aktualnie pracuje w Poradni Zdrowia Psychicznego, Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w Oddziale Pediatrii w Szpitalu w Brzesku. Praktykę zawodową prowadzi również w Poradni Zdrowia Psychicznego w Centrum Zdrowia Psychicznego. Swoje kwalifikacje podnosi poprzez uczestnictwo w konferencjach i szkoleniach. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji indywidualnej.

W Meritum: prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i konsultacje psychologiczne.

Jarosław Bugaj

Psycholog, psychoterapeuta, terapeuta uzależnień

Absolwent psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, ze zrealizowaną ścieżką specjalizacyjną Psychologia kliniczna człowieka dorosłego. Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień z ramienia Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Certyfikat Nr 1750. Posiada czternastoletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z osobami uzależnionymi od alkoholu, narkotyków, gier hazardowych. Od kilku lat pracuje terapeutycznie także z osobami uzależnionymi od Internetu, różnego rodzaju czynności seksualnych, pracy, zakupów oraz innego rodzaju czynności w ramach poradni leczenia uzależnień oraz praktyki prywatnej.  Pracę terapeutyczną realizuje w kontakcie indywidualnym i grupowym. Doświadczenia i zainteresowania zawodowe wiążą się ponadto z prowadzeniem psychoterapii osób z zaburzeniami osobowości, zaburzeniami nerwicowymi oraz zaburzeniami nastroju. Absolwent czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego realizowanego przez Krakowskie Centrum Psychodynamiczne.  Członek kadry dydaktycznej Małopolskiego Ośrodka Szkolenia Terapeutów Uzależnień. Od 2012 r. pracuje szkoleniowo ze studentami kierunków humanistycznych różnych uczelni wyższych w Polsce, z różnego rodzaju praktykami w zakresie profilaktyki i terapii uzależnień behawioralnych oraz innych, związanych z psychoterapią zagadnień. 

W Meritum: prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych, psychoterapię uzależnień i konsultacje psychologiczne.

Julia Mrozowska

Psycholog, psychoonkolog

Ukończyła jednolite studia magisterskie: psychologia stosowana na Uniwersytecie Jagiellońskim. Absolwentka studiów podyplomowych: psychoonkologia w praktyce klinicznej. Swoje doświadczenie zdobywała w pracy na oddziale medycyny paliatywnej, w poradniach psychologicznych oraz obecnie w zakładzie opiekuńczo – leczniczym.
W ramach pracy w Meritum, oferuje konsultacje psychologiczne oraz psychoonkologiczne. Pierwsze, są przeznaczone dla osób szukających pomocy, zmagających się z różnego rodzaju trudnościami, w kryzysie. Drugie, przeznaczone są dla osób znajdujących się na wszystkich etapach choroby onkologicznej oraz dla ich bliskich, którzy poszukują wsparcia emocjonalnego i poradnictwa w związku z chorobą.

W Meritum: prowadzi konsultacje psychologiczne, psychoonkologiczne, psychoedukację, pomaga w doborze odpowiedniej ścieżki terapeutycznej.

Helen Berezina

Psycholog

Helen Berezina, psycholog z wykształceniem medycznym. Pozostaje w Polsce od maja 2022 roku na uchodźctwie. Kontakt z pacjentami ma od 1993- od czasu kiedy została lekarzem. Doświadczenie zdobywała w oddziale kardiologii. Zawsze interesowały ją relacje międzyludzkie, dlatego też ukończyła Instytut Psychologii w 2001 roku. W szpitalach na Ukrainie prowadziła dla pacjentów zajęcia z zakresu rozwiązywania konfliktów. Doskonale odnajdywała się w roli szkoleniowca umiejętności miękkich gdzie grupą odbiorców byli klienci korporacyjni. Jako wolontariusz udziela telefonicznie psychologicznego wsparcia osobom w kryzysie imigracyjnym z terenów objętej wojną Ukrainy. Dzieli się swoim doświadczeniem w adaptacji do nowej sytuacji, udziela pomocy informacyjnej. W zespole Meritum wspomaga innych specjalistów wiedzą na temat udzielania pomocy psychologicznej Ukraińcom którzy przybyli do Polski po 24.02.2022. W celu umówienia konsultacji wspierającej prosimy o telefon.

Ta strona korzysta z ciasteczek. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.